Alternatilla Associació Cultural

 info@alternatilla.com

Alternatilla Jazz Festival

 

Producció – Producción – Production

 Ana Espina.
 ana@alternatilla.com

Producció tècnica – Producción técnica – Technical production

 Guillem Ximelis.

 guillem@soundwave.es

 

Comunicació – Comunicación – Comunication

 Candela Montesinos.

 comunicacio@alternatilla.com

 

Administració – Administración – Administration

 Joana Mª Català.

 admin@alternatilla.com

Con el patrocinio :

Con laboración :

Comprometidos  :

https://www.instagram.com/alternatilla/