Alternatilla Associació Cultural

 info@alternatilla.com

Alternatilla Jazz Festival

 

Producció – Producción – Production

 Ana Espina.
 ana@alternatilla.com

 

Producció tècnica – Producción técnica – Technical production

 Guillem Ximelis.

 guillem@soundwave.es

 

Comunicació – Comunicación – Comunication

 Tonina Pou

 comunicacio@alternatilla.com

 

Administració – Administración – Administration

 Joana Mª Català.

 admin@alternatilla.com

 

Tiquets –  Tickets

 Sunus Lavroff .

 ticketib@alternatilla.com

https://www.instagram.com/alternatilla/