Toni Miranda

Toni Miranda

Dades:
8 de desembre de 2016, a les 18.00 h. Escola de música d’Inca

Taller
UN TAST DE JAZZ

Aquesta activitat està orientada als estudiants de les diferents escoles de música ( info@alternatilla.com ).
El seu objectiu és el de presentar les característiques del jazz perquè al final de cada sessió els estudiants siguin capaços de realitzar una petita improvisació amb el seu instrument.

  • Una breu història: Els orígens del jazz i el seu impacte en el món de la música.
  • Estils: Demostració dels estils que es van convertir en icones de la història.
  • Accentuació: Eines per practicar els patrons rítmics més característics.
  • L’escala del Blues: Com és i com es pot utilitzar un un context diferent al seu.
  • Improvisació: Aprenem a improvisar amb les tècniques adequades.
  • Pràctica musical: Depenent de l’instrument de cada estudiant formarem equips de treball en què practicar i aprofundir els conceptes anteriorment esmentats.

La durada del taller és de 60 a 75 minuts i s’ofereix per a grups d’un màxim de 15 estudiants. Els assistents hauran de tenir una experiència mínima de dos anys amb el seu instrument. Així mateix l’espai que aculli l’activitat haurà de disposar d’una pissarra.

Aquest taller s’adreça estudiants de les diferents escoles de música. Més informació a info@alternatilla.com