AJF22 – Jornada Pro SOBREVIURE O SOBREMORIR(Culturalment)

Palma / Ca’n Balaguer

Divendres, 2 de desembre de 2022, a les 13 h

 

Jornada Pro SOBREVIURE O SOBREMORIR(Culturalment)

Elisenda Farré, ponent.
Josep R. Cerdà, ponent.
Ana Espina, ponent.
Marta Barahona, ponent.
Paula Ráez, moderadora.

COM GARANTIR TEIXITS CULTURALS MÉS RESILIENTS I SOSTENIBLES?
L’important paper de les aliances publicoprivades, que es desenvoluparà en el marc de l’Alternatilla Jazz Festival 2022.

Es partirà de la premissa de com l’Agenda 2030, en l’ODS 8 sobre creixement econòmic i treball digne, recomana que s’estableixin polítiques orientades al
desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació.
No obstant això, en el marc dels sectors culturals i creatius, les entitats troben grans dificultats tant en l’àmbit local com nacional, a mantenir i fer sostenible
la seva activitat en el temps, la qual cosa ha pogut portar a entendre aquest sector com a inestable i una cosa precària. En aquest sentit, el paper de les
administracions públiques és fonamental, atès que han de garantir els drets culturals de tots i totes i afavorir ecosistemes en els quals les entitats culturals
tinguin més seguretat jurídica per a desenvolupar-se.

En aquesta taula de treball tractarem qüestions relacionades amb la mateixa sostenibilitat de les empreses i/o agents culturals, les dificultats de mantenir en el
temps el suport a projectes culturals privats des de les administracions públiques, o la necessitat de mesurar els impactes de la cultura per a posar en valor el seu
paper transversal en la societat.

Amb el patrocini:

Amb Col·laboració :

Compromesos amb :

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

https://www.instagram.com/alternatilla/