AJIM 191126 Educació del Ritme Son Servera

Son Servera / Centre Banda de Música

Dimarts 26 de novembre de 2019 a les 20.30 h

Taller II: Membres de la Banda de Música de Son Servera

 

Tallers “Educació del Ritme”

Joan Terol Amigó, bateria.

Aquests tallers estan dirigits a alumnes (escoles de música, primari i instituts) i es divideixen en tres nivells segons l’experiència.

Després de l’èxit de convocatòria de les edicions passades, aquest any tornarem a tenir el gust de presentar-vos una nova edició dels tallers “Edu-cació del Rit-me”, dirigit pel músic Joan Terol Amigó, una inicia- tiva de Alternatilla juntament amb el músic Toni Miranda, impulsada gràcies a la col·laboració amb Andreu Julià i les escoles de música de Llucmajor i Esporles.

Aquest taller serveix d’introducció a un dels elements més importants de la música. El ritme és una divisió qualitativa del temps i un element fonamental de la música que es percep a través dels sentits i dels mo- viments. Es tracta d’ampliar les habilitats expressives i musicals desco- brint i explorant els elements que conformen el ritme. Es treballaran aquests conceptes bàsics a través de diferents exemples auditius i exercicis pràctics (amb i sense instrument).

Joan Terol Amigó

Desenvolupa la seva carrera musical des d’Amsterdam, on resideix, encara que segueix connectat amb l’escena musical catalana. Actual- ment, els seus projecte principals són Xavi Torres Trio, Néstor Giménez Quintet, The BvR Flamenco Big Band, Mehmet Polat, Henk Kraaijeveld, Nomadic Treasures, Trempera! i els Tres Tenors i imparteix classes com a docent als Tallers Musicals d’Avinyó.

Al llarg de la seva carrera musical ha tengut l’oportunitat de tocar amb figures de primer nivell com Benny Golson, Lee Konitz, Jordi Rossy, Jesse Davis, Maria Schneider, Grant Stewart, Joe Magnarelli, Perico Sambeat, Reiner Baas o Ben van Gelder.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

https://www.instagram.com/alternatilla/