Miranda Jazz Quartet “Breu passeig pel jazz”

 


FORMACIÓ

Toni Miranda: Guitarra.
Miquel Rigo: Saxòfon.
Juanan Torrendell: Contrabaix.
Teo Salvà: Bateria.

“BREU PASSEIG PEL JAZZ”

El concert didàctic que presenta la formació mallorquina Miranda Jazz Quartet preten treballar i mostrar la connexió que existeix entre el jazz i diversos estils actuals, com la música disc i les diferents variants creades per les denominades tribus urbanes. El repertori seleccionat, que es composa de temes claus i representatius de les diferents etapes de la història del gènere, s’acompanya d’intervals explicatius, així com de projeccions d’imatges que ajuden a situar a l’espectador en cadascuna de les èpoques que s’aborden.

L’exposició oral i musical, de durada aproximada d’una hora, corre a càrrec del grup Miranda Jazz Quartet, compost per guitarra, saxe tenor, contrabaix i bateria. Durant el concert, s’intercalaran breus explicacions referents als orígens, evolució i rellevància d’aquests instruments, destacant el saxòfon com a instrument representatiu del gènere. Aprofitant la seva presència en l’activitat, s’esbossarà també una explicació tècnica sobre el funcionament de la guitarra elèctrica, així com una sinopsi de la seva història, des dels seus orígens fins al maneig de les noves tecnologies.

Després d’explicar els trets representatius del blues i la diferència harmònica que es dóna entre aquest estil i la música popular europea, s’interpretarà un exemple musical amb la finalitat de que es percebi l’exposat. A continuació s’escometran, seguint un ordre cronològic, els diferents corrents jazzístics, alhora que s’interpretarà una composició distintiva de cadascuna d’elles:

Ragtime (finals del segle XIX)
Nova Orleans (principis de segle XX)
El Dixieland (1.910)
Chicago (1.920)
Swing (1.930)
Be-bop (1.940)
Cool jazz (1.950)
Latin jazz (1.960)
Els anys setanta
Els anys vuitanta

Website: www.tonimiranda.com