¿Qui som?

Alternatilla és una associació cultural sense ànim e lucre fundada en 2005 a Palma i composta per un grup obert de personatges amants de la música, la fotografia, la literatura, el cinema, les arts plàstiques i altres disciplines artístiques.

A Alternatilla fem feina des d’un àmbit purament independent amb la finalitat de promoure i exercir de plataforma per a projectes i iniciatives d’interès cultural i social.

Ens caracteritzem pel nostre esperit interdisciplinari, permeable a la diversitat de conceptes, formes i suports d’expressió artística, així com per la nostra vocació d’aparador de la cultura en les seves diferents manifestacions.

Al llarg dels nostres dotze anys de rodatge, hem organitzat concerts, festivals, exposicions, activitats didàctiques i col·laborat en l’edició de llibres.

Encara que la nostra seu s’ubiqui a Palma, el nostre lloc de feina es troba descentralitzat, el que possibilita la cnsecució dels nostres objectius i una adaptació més flexible en quant a la nostra concepció del projecte. Receptius en tot moment a la cooperació, desenvolupem els nostres projectes en col·laboració amb altres individus, agents culturals, entitats o institucions que entenguin i secundin les nostres línies d’acció i es trobin interessants i disposats a brindar-nos el seu suport.

La nostra història:

El 2005, any de creació de l’Associació Cultural Alternatilla, comencem a engegar projectes relatius a festivals musicals, així com altres activitats culturals que en aquell temps resulten arriscades i atípiques a l’illa. Encara que en cap moment ens plantegèssim perllongar la nostra permanència, la veritat és que continuàrem en marxa durant els següents vuit anys, fins el 2012. Durant aquest extens lapse, el festival Alternatilla –el nostre projecte més ambiciós– va aconseguir sobreviure i consolidar-se a la programació cultural mallorquina com un projecte d’esperit polièdric i interdisciplinari, permeable a la diversitat de formes d’expressió artística, amb vocació d’espai expositiu de les diferents manifestacions culturals.

Conforme transcorrien els anys, el format de festival proposat per Alternatilla va calar amb fruició en el públic i en els mitjans. Després d’aquesta llarga experiència i en convertir-se en una ineludible cita anual, arribà a resultar innecessari explicar que no es tractava d’un festival a l’ús, sinó d’una iniciativa original i oberta incapaç d’enmarcar-se en esquemes inamovibles o en motlles rígids.

Nuestra historia:

En 2005, año de creación de la Asociación Cultural Alternatilla, comenzamos a poner en marcha proyectos relativos a festivales musicales, así como otras actividades culturales que en esos tiempos resultaban arriesgadas y atípicas en un escenario como Mallorca. Aunque en ningún momento nos planteáramos prolongar nuestra permanencia, lo cierto es que continuamos en marcha durante los siguientes ocho años, hasta 2012. Durante este extenso lapso, el Festival Alternatilla –nuestro proyecto más ambicioso– consiguió sobrevivir y consolidarse en la programación cultural mallorquina como un proyecto de espíritu poliédrico e interdisciplinario, permeable a la diversidad de formas de expresión artística, con vocación de espacio expositivo de las distintas manifestaciones culturales.

Conforme transcurrían los años, el formato de festival propuesto por Alternatilla fue calando con fruición en el público y en los medios. Tras esa larga experiencia y al convertirse en una ineludible cita anual, llegó a resultar innecesario explicar que no se trataba de un festival al uso, sino de una iniciativa original y abierta incapaz de enmarcarse en esquemas inamovibles o en moldes rígidos.

Desafortunadament, a causa de la complicada situació financera que la societat travessava, i malgrat els nostres èxit i arrelament, l’associació cultural es va veure obligada a discontinuar la programació del festival multidisciplinari. Aquestes nefastes circumstàncies impediren fins a 2016 el desenvolupament de qualsevol tipus de projecte, especialment d’iniciatives culturals.

Amb vuit edicions a l’esquena (2005-2012), per les quals van desfilar noms tan destacats com Patti Smith, Lou Reed, John Cale, Antonio Vega, Tav Falco, Franz Ferdinand, Manu Chao, Henry Rollins, Joan Miquel Oliver, Juan Perro o Jay Jay Johanson, i mitjançant el seu característic format multidisciplinari que possibilita combinar música, fotografia, art urbà, labor editorial, creació audiovisual i altres disciplines i suports, arribàrem a 2016 amb un nou projecte.

Aquest any –2016– va suposar un rellevant punt d’inflexió per a l’Associació Cultural Alternatilla. Des d’una dramàtica posició financera deguda a impagaments sostinguts en el temps per part dels seus principals patrocinadors, el festival s’enfrontava a l’ardu repte de la supervivència. Alternatilla es proposà la continuïtat del seu festival, tot i que això suposava oferir una proposta una mica més modesta.

Des d’Alternatilla ens vam mantenir fidels a la nostra vocació i al compromís de presentar una programació d’interès i qualitat, oferint al públic balear actuacions i intervencions d’artistes que d’una altra manera no podrien implementar-se, amb una esplèndida selecció de noms i propostes, a més de possibilitar un aparador i escenaris adequats als artistes locals. Al no creure factible la repetició del model de gran festival multidisciplinari dels anys anteriors, amb caps de cartell equiparables als d’importants esdeveniments internacionals, ens plantejàrem un nou repte: un festival temàtic que continués fent gala de la marca qualitativa de la casa, encara que una mica més modest en quant a pressupost i nombre d’activitats programades. D’aquesta manera va nèixer Alternatilla Jazz In Mallorca.

La nostra associació inaugura el festival el 2016. Es tracta d’una nova iniciativa que es suma als esdeveniments de jazz de l’illa, però que en cap moment respon als trets habituals de l’existent fins al moment. En canvi, Alternatilla Jazz In Mallorca es projecta i implementa mostrant importants particularitats que ho fan únic, gràcies a les quals aconsegueix ocupar un lloc destacat a la programació cultural insular sense necessitat de competir amb les propostes vigents, sinó aportant una opció cultural innovadora i suggestiva.

Arribat 2017, i després de la favorable experiència de la seva primera edició, el festival Alternatilla Jazz In Mallorca presenta el nou cartell, consolidant-se com una opció cultural sinònim de qualitat, coherència i rigor.

No obstant aquestes consecucions, així com la trajectòria recorreguda, des de l’associació continuem sent conscients de la seva naturalesa oberta i lliure, per la qual cosa no pretenem focalitzar tots els esforços futurs en el festival de jazz. En ser les nostres inquietuds culturals tan nombroses i diverses, concebim Alternatilla com un prisma amb vocació de recollir, reflectir i refractar l’energia irradiada per qualsevol tipus de creació artística o iniciativa cultural susceptible d’agitar el panorama del nostre àmbit d’actuació, l’illa, com si tinguèssim a les nostres mans un gran plat amb una deliciosa natilla geganta disposada a vibrar i ser degustada amb gran plaer per tots i cadascun dels mallorquins. Aquest ha de ser, creiem, l’objectiu últim de la cultura, i a nosaltres ens encanten les natilles.