Alternatilla Associació Cultural

[icon name=”envelope” class=”” unprefixed_class=””] info@alternatilla.com
 
 

Alternatilla Jazz in Mallorca

 

Producció – Producción – Production

[icon name=”user” class=”” unprefixed_class=””] Ana Espina.
[icon name=”envelope” class=”” unprefixed_class=””] ana@alternatilla.com
 

Comunicació – Comunicación – Comunication

[icon name=”user” class=”” unprefixed_class=””] Marina P. de Cabo.

[icon name=”envelope” class=”” unprefixed_class=””] comunicacio@alternatilla.com